Zajtra: Ľahké sneženie 0°C

Rozhodnutie, Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave 2.časť Bosákova ulica - Janíkov dvor

Verejné vyhlášky
19.11.2020
Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave 2.časť Bosákova ulica - Janíkov dvor, parc. č. 70/5, k. ú. Petržalka, SO 40-33-02 Oporný múr pri združenom moste Rusovská cesta
04.12.2020
19.11.2020
Oddelenie dopravy