Zajtra: Ľahké sneženie 0°C

Denné hlásenie 19.11.2020

Údržba komunikácií
19.11.2020
Denné hlásenie - zoznam služieb vykonávaných zmluvným dodávateľom A.I.I. Technické služby s.r.o. na deň 19.11.2020
31.12.2020
19.11.2020
Oddelenie správy komunikácií