Zajtra: Ľahký dážď 0°C

Rozhodnutie o dočasnom užívaní vodnej stavby, Odkanalizovanie obcí Most pri Bratislave a Malinovo do ÚČOV Bratislava - Vrakuňa

Verejné vyhlášky
13.01.2021
Odkanalizovanie obcí Mosti pri Bratislave a Malinovo do ÚČOV Bratislava - Vrakuňa, parc. č. 1739, k. ú. Most pri Bratislave, parc. č. 3209/1, k. ú. Vrakuňa, SO 01 Výtlačné potrubie HDPE DN 300,dĺ.5,6466 km
28.01.2021
13.01.2021
Oddelenie dopravných povolení