Zajtra: Ľahký dážď 9°C
Súbor už nie je zverejnený.

Postúpenie odvolania proti rozhodnutiu Okresného úradu - vodné stavby Obytný súbor Dolný Slanec

Životné prostredie, mestská zeleň
23.02.2021
Okresný úrad Bratislava doručil formou verejnej vyhlášky Postúpenie odvolania proti rozhodnutiu Okresného úradu.
10.03.2021
10.03.2021
Sekcia územného rozvoja