Zajtra: Ľahký dážď 9°C

Denné hlásenie 7.4.2021

Údržba komunikácií
08.04.2021
Zoznam služieb vykonávaných zmluvným dodávateľom A.I.I. Technické služby, s.r.o. na deň 7.04.2021
23.04.2021
08.04.2021
Oddelenie správy komunikácií