Zajtra: Ľahký dážď 9°C

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2 časť Bosákova

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
08.04.2021
Okresný úrad Bratislava po ukončení zisťovacieho konania rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať.
24.04.2021
08.04.2021
Sekcia územného rozvoja