Zajtra: Ľahký dážď 9°C

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu zóny Horné diely“

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
08.04.2021
Okresný úrad Bratislava po ukončení zisťovacieho konania rozhodol, že Oznámenie o strategickom dokumente sa nebude posudzovať.
24.04.2021
08.04.2021
Sekcia územného rozvoja