Zajtra: Polooblačno 20°C
Súbor už nie je zverejnený.

Oznámenie o začatí územného konania, Komunikácia A130, vodovod, dažďová kanalizácia a verejné osvetlenie - Lamačská brána

Verejné vyhlášky
04.05.2021
Komunikácia A130, vodovod, dažďová kanalizácia a verejné osvetlenie - Lamačská brána, parc. č. 2780/52, k. ú. Devínska Nová Ves
19.05.2021
19.05.2021
Oddelenie dopravných povolení