Zajtra: Polooblačno 20°C

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania, BORY bývanie A4 - 6 bytových domov - BORY HOME II - Lamačská brána

Verejné vyhlášky
13.05.2021
BORY bývanie A4 - 6 bytových domov - BORY HOME II - Lamačská brána, parc. č. 2810/357, k. ú. Devínska Nová Ves, SO 301 Vodovodné prípojky
28.05.2021
28.05.2021
Oddelenie dopravných povolení