Zajtra: Polooblačno 20°C

Postúpenie spisového materiálu po doposlaní rozhodnutia o odovolaní sa proti rozhodnutiu č. OU-BA-OSZP3-2020/092495/JAI/-6923 zo dňa 19.11.2020

Verejné vyhlášky
10.06.2021
Postúpenie spisového materiálu po doposlaní rozhodnutia všetkým známym účastníkom konania vo veci odvolania proti rozhodnutiu OÚ Bratislava, odboru starostlivosti o ŽP č. OU-BA-OSZP3-2020/092495/JAI/V-6923 zo dňa 19.11.2020.
25.06.2021
10.06.2021
Oddelenie životného prostredia