Zajtra: Polooblačno 24°C

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Verejné vyhlášky
21.07.2021
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania,"Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec-Bratislava Prievoz",parcelné číslo 3622/4,katastrálne územie Nivy,SO 101-00 Rýchlostná cesta R7-2.fáza(km 0,0-0,9)
05.08.2021
21.07.2021
Sekcia výstavby