Zajtra: Ľahký dážď 14°C
Súbor už nie je zverejnený.

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Verejné vyhlášky
21.07.2021
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania,"Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec-Bratislava Prievoz",parcelné číslo 3879/13,katastrálne územie Nivy,SO 101-00 Rýchlostná cesta R7-1.fáza(km 0,9-KÚ)
05.08.2021
05.08.2021
Sekcia výstavby