Zajtra: Ľahký dážď 14°C

Denné hlásenie 13.09.2021

Údržba komunikácií
13.09.2021
Denné hlásenie - zoznam služieb vykonávaných zmluvným dodávateľom A.I.I. Technické služby, s.r.o. na deň 13.09.2021
28.09.2021
28.09.2021
Oddelenie správy komunikácií