Zajtra: Ľahký dážď 14°C

Administratívny objekt Votrubova

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
13.09.2021
Rozhodnutie vydané zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť „Administratívny objekt Votrubova“
28.09.2021
28.09.2021
Sekcia územného rozvoja