Zajtra: Polooblačno 11°C

Oznámenie-oboznámenie s podkladmi rozhodnutia,"Južné Mesto-Zóna C0-1.etapa

Verejné vyhlášky
13.10.2021
Oznámenie-oboznámenie s podkladmi rozhodnutia,"Južné Mesto-Zóna C0-1.etapa,Viacpodlažná bytová výstavba Bratislava-Petržalka",parcelné číslo 3027/3,katastrálne územie Petržalka,SO 08 Verejný vodovod
28.10.2021
13.10.2021
Sekcia výstavby