Dražba pozemku, LV 3475, k.ú. Záhorská Bystrica

Dražba
24.11.2021
Dražba pozemku, LV 3475, k.ú. Záhorská Bystrica
17.12.2021
24.11.2021
Sekcia správy nehnuteľností oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností