Denné hlásenie 24.11.2021

Údržba komunikácií
24.11.2021
Denné hlásenie - zoznam služieb vykonávaných zmluvným dodávateľom A.I.I. Technické služby, s.r.o. na deň 24.11.2021
01.12.2021
01.12.2021
Oddelenie správy komunikácií