Výberové konanie na pozíciu: Samostatný odborný referent na Oddelení tvorby mestskej zelene

Výberové konania a zamestnanie
25.11.2021
Výberové konanie na pozíciu: Samostatný odborný referent na Oddelení tvorby mestskej zelene – Referát zelene pri cestných komunikáciách
10.12.2021
25.11.2021
Oddelenie ľudských zdrojov