Výberové konanie na pozíciu hlavný účtovník – komplexné zabezpečovanie a vykonávanie účtovnej agendy

Výberové konania a zamestnanie
02.12.2021
Výberové konanie na pozíciu hlavný účtovník – komplexné zabezpečovanie a vykonávanie účtovnej agendy
03.01.2022
03.01.2022
Oddelenie ľudských zdrojov