Rozhodnutie-povolenie na zriadenie vodných stavieb,"Južné Mesto-Zóna C0-1.etapa,Viacpodlažná bytová

Verejné vyhlášky
03.12.2021
Rozhodnutie-povolenie na zriadenie vodných stavieb,"Južné Mesto-Zóna C0-1.etapa,Viacpodlažná bytová výstavba Bratislava-Petržalka",parcelné číslo 3027/3,katastrálne územie Petržalka,SO 08 Verejný vodovod
18.12.2021
18.12.2021
Sekcia výstavby