Dražba pozemku a stavby, LV 4578, 4620, k.ú. Ružinov

Dražba
13.01.2022
Dražba pozemku a stavby, LV 4578, 4620, k.ú. Ružinov
18.02.2022
13.01.2022
Sekcia správy nehnuteľností oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností