Dražba pozemku, LV 1487, k.ú. Vajnory

Dražba
13.01.2022
Dražba pozemku, LV 1487, k.ú. Vajnory
18.02.2022
13.01.2022
Sekcia správy nehnuteľností oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností