OZNAM O PREDĹŽENÍ TERMÍNU PREROKOVANIA Aktualizácie úz. generelu vodných tokov a PP

Územné plánovanie a rozvoj
14.01.2022
OZNAM O PREDĹŽENÍ TERMÍNU PREROKOVANIA Aktualizácie úz. generelu vodných tokov a PP
01.02.2022
14.01.2022
Oddelenie obstáravania územnoplánovacích dokumentov