ROZHODNUTIE č. 49/2021 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Iné úradné oznamy
14.01.2022
ROZHODNUTIE č. 49/2021 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa určujú podmienky pre vydávanie parkovacích kariet v mikrozóne regulovaného parkovania v lokalite ulíc Klobučnícka, Nedbalova a Uršulínska v Bratislave
22.02.2022
14.01.2022
Oddelenie parkovania