Stavebné povolenie "Bratislavské podhradie - Vydrica, I.etapa - Dopravné napojenie 1"

Stavebné povolenia
12.05.2022
Stavebné povolenie pre stavebné objekty SO-CS 101.1.1 Rozšírenie a úprava komunikácie NAGLS a SO-CS 101.2.2 Deliace ostrovčeky, stavebník: hl. m. SR BA
27.05.2022
27.05.2022
Sekcia dopravy oddelenie dopravných povolení