Súbor už nie je zverejnený.

Výberové konanie na pozíciu: zástupca/zástupkyňa vedúceho ubytovne FORTUNA

Výberové konania a zamestnanie
12.05.2022
Výberové konanie na pozíciu: zástupca/zástupkyňa vedúceho ubytovne (samostatný odborný referent) v Ubytovni FORTUNA
31.05.2022
31.05.2022
Oddelenie ľudských zdrojov