Súbor už nie je zverejnený.

"BORY BÝVANIE etapa 5"

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
12.05.2022
Zámer (povinné hodnotenie)
02.06.2022
02.06.2022
Oddelenie enviromentalistiky a technickej infraštruktúry