Návrh na schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov

Zámery, verejné súťaže a dražby
12.05.2022
Návrh na schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v prevádzkovej budove, v areáli kúpaliska a prislúchajúceho vonkajšieho sedenia na Kúpalisku Rosnička
26.05.2022
26.05.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže