Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru

Zámery, verejné súťaže a dražby
12.05.2022
Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru – ponukového konania na prenájom časti pozemkov v Areáli zdravia Zlaté piesky a kúpalísk Rosnička, Lamač, Rača, Krasňany a Tehelné pole za účelom poskytovania ambulantného predaja alebo iného účelu
26.05.2022
26.05.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže