Výberové konanie na pozíciu kurátor/kurátorka najnovších dejín s dôrazom na súčasnosť v Múzeu mesta

Výberové konania a zamestnanie
25.05.2022
Výberové konanie na pozíciu kurátor/kurátorka najnovších dejín s dôrazom na súčasnosť v Múzeu mesta
28.06.2022
28.06.2022
Oddelenie ľudských zdrojov