Dražba bytu č. 309, Jána Jonáša 13, k.ú. Devínska Nová Ves

Dražba
26.05.2022
Dražba bytu č. 309, Jána Jonáša 13, k.ú. Devínska Nová Ves
17.06.2022
17.06.2022
Sekcia správy nehnuteľností oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností