Dražba pozemku a stavby, LV 5790, k.ú. Vinohrady

Dražba
26.05.2022
Dražba pozemku a stavby, LV 5790, k.ú. Vinohrady
23.06.2022
23.06.2022
Sekcia správy nehnuteľností oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností