Úradné a návštevné hodiny v období od 01. 07. 2021- 31. 08. 2021

Primaciálne námestie 1

Blagoevova 9, Petržalka

Stránkové dni - správkyne daní:

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00

Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00

Podateľňa, Služby občanom:

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 – 16:00

Utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 – 16:00

Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 – 16:00

Štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 – 16:00

Piatok: 8:00 – 12:00, 12:30 - 13:00

Pokladňa:

Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

Utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

Podateľňa, Služby občanom - informácie:

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00

Utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00 

Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00

Štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Pokladňa:

V dňoch 06.07.2021 do 16.07.2021 (vrátane) bude pokladňa na Blagoevovej 9 z technických príčin zatvorená. V prípade potreby môžete využiť pokladňu v Novej radnici na Primaciálnom námestí 1.

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30

Utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30 

Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30

Piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:30

Archív mesta Bratislavy - bádateľňa

Pondelok: 9:00 - 16:00

Streda: 9:00 - 16:00

Štvrtok: 9:00 - 16:00