Ústredná evidencia sťažností

Zabezpečuje:

  • evidenciu sťažností, petícií v súčinnosti s organizačnými útvarmi magistrátu,
  • vybavenie žiadostí, sťažností a petícií občanov a interpelácií poslancov,
  • vybavovanie žiadostí na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.