Uzávery D4/R7

Prvá etapa stavby obchvatu D4/R7 je ukončená. Pre motoristov to znamená, že môžu využívať nové zjazdy z diaľnice zo smeru Trnava na Slovnaftskú a rovnako aj z Petržalky na Slovnaftskú ulicu, ktoré spôsobovali najväčšiu záťaž na zhustenie dopravy v tejto časti Bratislavy. So spustením nových úsekov sa zároveň začali práce na druhej etape rekonštrukcie, ktorá sa týka najmä napojení na Prístavnú ulicu. Práce v druhej etape potrvajú niekoľko mesiacov a budú sa realizovať na viacerých vetvách Prístavného mosta v kratšom časovom slede. Počas tejto uzávierky sa bude realizovať výstavba nového výjazdu v smere Slovnaftská – D1 Trnava a taktiež nového pripájača v smere Slovnaftská – D1 Petržalka.

Od 11. septembra je v rámci druhej etapy prác D4/R7 na rondeli Prístavný most uzavretý výjazd od Slovnaftskej ulice na diaľnicu D1 smer Trnava. Obchádzkové trasy sú vyznačené prenosným dopravným značením po miestnych komunikáciách. Okrem napojenia na diaľnicu po už teraz vyťaženej Gagarinovej ulici odporúčame motoristom obchádzku po Rožňavskej ulici smer Zlaté piesky a D1. Ukončenie uzávery je naplánované na jar 2020.

Mrzia nás vzniknuté komplikácie pre niektorých vodičov pravidelne cestujúcich v tomto smere, na druhej strane nás teší, že práce na Prístavnom moste pokračujú podľa plánu, na ktorého konci bude lepšie prepojenie mesta s obchvatom a bezkolízny Prístavný most.

Aktuálne sú uzatvorené aj úseky z Bajkalskej na Prístavnú ulicu, kde sa počas tejto etapy bude dať dostať len cez Prievozskú ulicu. Ostatné smery Prístavného mosta, okrem dvoch zmienených novootvorených zjazdov na Slovnaftskú ulicu, zostávajú naďalej uzavreté (t.j. napájač z Bajkalskej na D1 v smere do Trnavy a zo Slovnaftskej do Petržalky).

Dopad na MHD bude mať táto etapa stavby D4/R7 len na jednu linku MHD - č. 87, ktorá bude v smere do Ovsišta jazdiť v rovnakých intervaloch, ale s upravenou trasou. Po obslúžení zastávky „Prievozská“ na Bajkalskej ulici zabočí vpravo na ulicu Mlynské nivy, kde bude približne 70 m za križovatkou s Bajkalskou ulicou zriadená náhradná zastávka „Prístavný most“. Pokračovať bude v smere na Plynárenskú ulicu a následne na Prístavnú ulicu, kde sa obratom pri čerpacej stanici pohonných hmôt napojí od zastávky „Prístav“ na svoju stálu trasu.

Práce na obchvate D4/R7 sú najväčšou dopravnou stavbou v Bratislave za posledné roky, ktorá je realizovaná na najfrekventovanejšom dopravnom uzle pri čiastočných obmedzeniach dopravy. Tomu zodpovedá aj časový rámec stavby, ktorá by mala byť kompletne odovzdaná v roku 2021. Jej výsledkom bude fakticky nové teleso Prístavného mosta bez najnehodovejšieho úseku Rondelu a tiež nový príjazd do Bratislavy zo smeru Komárno, ktorý sa bude viesť po rýchlostnej ceste bez toho, aby predstavovala záťaž na dopravu v mestských častiach Podunajské Biskupice a Vrakuňa. Dopravné obmedzenia sa nekomunikujú ľahko, pretože spravidla predstavujú zníženie komfortu motoristov, ukončenie prvej etapy stavby D4/R7 a začiatok druhej však bude oproti súčasnému stavu znamenať odľahčenie dnes asi najvyťaženejšej križovatky Bajkalská / Prievozská a tým pádom aj zrýchlenie dopravy v tejto časti nášho mesta.

Ideme autom

Motoristi môžu využívať nové zjazdy z diaľnice zo smeru Trnava na Slovnaftskú a rovnako aj z Petržalky na Slovnaftskú ulicu, ktoré spôsobovali najväčšiu záťaž na zhustenie dopravy v tejto časti Bratislavy. Aktuálne je tiež uzavretý výjazd od Slovnaftskej ulice na diaľnicu D1 smer Trnava. Obchádzkové trasy sú vyznačené prenosným dopravným značením po miestnych komunikáciách. Okrem napojenia na diaľnicu po už teraz vyťaženej Gagarinovej ulici odporúčame motoristom obchádzku po Rožňavskej ulici smer Zlaté piesky a D1. Ukončenie uzávery je naplánované na jar 2020.

Aktuálne sú uzatvorené aj úseky z Bajkalskej na Prístavnú ulicu, kde sa počas tejto etapy bude dať dostať len cez Prievozskú ulicu. Ostatné smery Prístavného mosta, okrem dvoch zmienených novootvorených zjazdov na Slovnaftskú ulicu, zostávajú naďalej uzavreté (t.j. napájač z Bajkalskej na D1 v smere do Trnavy a zo Slovnaftskej do Petržalky).

Rovnako uzatvorená je ulica Mlynské Nivy a obchádzková trasa smerom do aj zo Starého Mesta je vedená po Landererovej ulici. Odporúčame tiež vyhnúť sa Gagarinovej ulici smerom von z mesta, nakoľko jeden z dvoch jazdných pruhov na tejto ulici je určený výlučne pre verejnú dopravu. Ak sa v daný deň viete zaobísť bez auta, odporúčame využiť verejnú dopravu. Na kritických úsekoch to je najrýchleší spôsob dopravy v špičke. Zároveň tak pomôžete tým, ktorí v ten deň auto skutočne potrebujú. Vodičom odporúčame používať aplikácie pre navigáciu (napr. WAZE, google maps a pod.). Aplikácia WAZE má už dnes zapracované dopravné obmedzenia súvisiace s výstavbou diaľničného obchvatu D4R7 a s výstavbou autobusovej stanice Mlynské Nivy, ako plánovaný traffic event.

V súvislosti s dopravnými obmedzeniami od 15.2.2019 Vám všetkým odporúčame využiť nasledovné trasy:

Z VRAKUNE A PODUNAJSKÝCH BISKUPÍC

Najvýhodnejšiu možnosť vyhnúť sa zápcham majú cestujúci z tohto smeru presadnutím do MHD. Tá obslúži obyvateľov najrýchlejšie práve cez Gagarinovu ulicu.

V prípade, že auto v daný deň skutočne potrebujete, jazdite v smere na Gagarinovu a odbočte na D1 na Petržalku/Lamač/Dúbravku alebo Trnávku/Raču, prípadne pokračujte po Gagarinovej priamo do Ružinova a centra.

Z ROVINKY

Pri jazde po ceste I/63 využite trasu po Gagarinovej ulici. Snažte sa vyhnúť Mierovej ulici a sídliskám.

Alternatívou je nechať auto na záchytnom parkovisku Baltská alebo Cintorín Vrakuňa a prestúpiť na linku č. 201, 202 alebo autobusovú linku č. 75, ktoré sú preferované na celej Gagarinovej ulici.

Z TRNAVY

Pri jazde po diaľnici D1 do východnej časti mesta môžete využiť zjazd z diaľnice na Zlatých pieskoch a pokračovať po Rožňavskej či Vajnorskej ulici.

Pri jazde do Petržalky alebo do západnej časti mesta pokračujte po diaľnici D1, prípadne pokračujte po Moste Lafranconi.

Pri jazde do juhovýchodnej časti mesta využite zjazd na Gagarinovu ulicu smer Vrakuňa.

Ak môžete, vyhnite sa zjazdom na Gagarinovu a Bajkalskú ulicu v smere do centra alebo na Mlynské Nivy.

ZO SENCA

Pri jazde po ceste I/61 do východnej časti mesta využite zjazd z diaľnice na Zlatých pieskoch a pokračujte po Rožňavskej alebo Vajnorskej ulici.

Pri jazde do Petržalky alebo do západnej časti mesta pokračujte po diaľnici D1, prípadne pokračujte po Moste Lafranconi.

Pri jazde na juhovýchod využite zjazd na Gagarinovu ulicu smer Vrakuňa.

Ak môžete, vyhnite sa zjazdom na Gagarinovu a Bajkalskú ulicu v smere do centra alebo na Mlynské Nivy.

Z PETRŽALKY

Pri jazde do Vrakune alebo Rovinky využite zjazd z D1 na Gagarinovu ulicu.

Pri jazde do Slovnaftu alebo Vlčieho hrdla využite zjazd z Prístavného mosta na Bajkalskú ulicu, kde bude preferované 180-stupňové otočenie na Prievozskej ulici.

V smere z Petržalky do juhovýchodnej časti mesta nebude možné odbočiť priamo na Slovnaftskú ulicu.

Z CENTRA

Pri jazde do juhovýchodnej časti mesta využite trasy cez Prievozskú, Gagarinovu alebo Slovnaftskú ulicu. Prístavná ulica bude v smere von z mesta slepá.

Alternatívou je využiť MHD – linku č. X72 s prestupom na linku č. 201, 202.

Pri jazde na D1 Trnava alebo I/61 Senec využite Rožňavskú alebo Vajnorskú ulicu. Odporúčame vyhnúť sa Gagarinovej ulici.

Začiatok a koniec bus pruhu na Gagarinovej

  • Pruh s dopravným obmedzením na Gagarinovej smerom do mesta upravujú, okrem vodorovného dopravného značenia, aj značky. V pravom pruhu jazdí verejná a nákladná doprava, v ďalších dvoch pruhoch osobné autá. Na dopravu by vyznačenie pruhov nemalo mať negatívny vplyv, keďže sa jedná o tú stranu Gagarinovej ulice, kde tretí pruh - s obmedzením – pribudol k už existujúcim dvom pruhom.

Idem na bicykli

Oficiálne vedené cyklotrasy nebudú stavbami na Prístavnom moste nateraz dotknuté. Zo smeru Prievozskej ulice odporúčame cyklistom použiť Páričkovu ulicu, ktorá slúži ako obchádzková trasa pre MHD a na ktorej je obojsmerne povolená aj jazda pre cyklistov. Cyklistom vôbec neodporúčame jazdu po Gagarinovej ulici, na ktorej sú kvôli vyznačeniu nového bus pruhu zúžené ďalšie jazdné pruhy, čo môže spôsobiť kolízne situácie pri vyhýbaní sa MHD cyklistom.

Cyklisti môžu využiť funkčné cyklotrasy:

  • V smere z Vrakune môžu cyklisti využiť trasu R27, ktorá vedie po hrádzi Malého Dunaja a Prístavnej ulici až do nákupného centra Eurovea.
  • V smere z Ružinova od Ružinovskej alebo Gagarinovej ulici môžu cyklisti využiť trasu R26, ktorá vedie cez Bajkalskú, Trenčiansku a Páričkovu ulicu až do centra mesta.

Prečo je MHD najlepším
liekom na bratislavskú
zápchu?

Najrýchlejšia doprava v zápche

Verejná doprava je najrýchlejší spôsob prepravy na kritických úsekoch počas uzáver. Pokiaľ v minulosti trval prejazd Gagarinovou ulicou v špičke cca 30 min., MHD v špičke prechádza priemerne za 10 minút.

Nové vyhradené buspruhy

Zriadili sme nové bus pruhy, aby doprava s najväčšou kapacitou mala preferenciu a z veľkej časti sa vyhla zápcham.

Prehľad realizovaných bus-pruhov na komunikáciách dotknutých obmedzeniami:

Gagarinova - pruh s dopravným obmedzením (zákaz jazdy osobných vozidiel) smer do centra: Od ČS Shell na Popradskej po existujúci bus-pruh (zastávka MHD Pažitková) Smer do Vrakune: Od Mierovej po zastávku MHD Cintorín Vrakuňa (okrem priestoru križovatky Gagarinova x D1 a priestoru križovatky Gagarinova x Tomášikova).

Popradská – bus-pruh
Smer do Vrakune: Od Malého Dunaja po križovatku Popradská x Ul. Svornosti (predradenie v križovatke)

Košická (úsek Landererova - Ml. nivy) – bus-pruh obojsmerne

Bajkalská (podjazd pod Prievozskou) – bus-pruh v podjazde obojsmerne na zlepšenie zaraďovania vozidiel od Prievozskej a zároveň preferenciu MHD, keďže je v týchto mesiacoch jedna z najzaťaženejších (tento bus-pruh nebol osobitne ohlasovaný, keďže nemá taký význam pre verejnú dopravu ako preferencia verejnej dopravy na Gagarinovej).

Bajkalská (križovatka s D1) - v smere od Slovnaftskej do Bajkalskej sú namiesto jedného pruhu dva, pričom ten pravý bude slúžiť ako bus-pruh pre zvýšenie bezpečnosti pri preraďovaní do zastávky Prístavný most.

3 úseky na vjazde do Vajnôr - na nadjazde nad Cestou na Senec a na Tuhovskej ulici. Šírkové pomery komunikácií umožňujú vytvoriť bus pruhy bez potreby zníženia celkového počtu jazdných pruhov. Opatrenie tak nebude obmedzovať autá a malo by priniesť zrýchlenie cestovania ľudom prostredníctvom MHD liniek 53, 56 a 65.

5-násobná prepravná kapacita

Na najkritickejšej Gagarinovej ulici môže prejsť v špičke jedným pruhom autami za hodinu cca 900 ľudí. Súčasná kapacita verejnej dopravy však dokáže v tom istom čase prepraviť jedným pruhom 4 700 ľudí.