Veľká výzva: hľadáme sociálnych pracovníkov a pracovníčky!

V súvislosti s novým koronavírusom a ochorením COVID-19 Hlavné mesto SR Bratislava reaguje na aktuálne potreby a preventívne opatrenia, ktoré so sebou toto ochorenie prináša. Aby sme boli v tomto úsilí úspešní, potrebujeme byť v prvom rade ako mestská komunita súdržní a zodpovední voči sebe a svojmu okoliu. Robíme všetko preto, aby sme boli čo najlepšie pripravení na nárast počtu infikovaných a chorých. Jedným z opatrení je aj vybudovanie nového karanténneho mestečka, do ktorého hľadáme pomoc pre ľudí bez domova, ktorí budú prijatí s podozrením na ochorenie COVID-19 alebo miernym priebehom tohto ochorenia. Našim cieľom je pomôcť im zvládnuť túto krízovú situáciu a podporiť ich počas celého pobytu v karanténe aj pri jeho ukončení.

 

Zároveň, zodpovedný prístup mesta k sociálnym problémom a výzvam, ktoré trápia Bratislavčanky a Bratislavčanov sa premieta aj do rozvoja Mestského terénneho tímu. Plánujeme pôsobiť v nových lokalitách, akými je napríklad Pentagon v MČ Bratislava – Vrakuňa. Okrem toho reagujeme na podnety občanov a občianok týkajúce sa ľudí bez domova, hľadáme sociálne citlivé riešenia a zintenzívňujeme podporu ľudí bez domova vo verejnom priestore počas súčasnej epidemiologickej situácie a zimného obdobia.  Tretím programom je prevencia a znižovanie rizík s mladými ľuďmi v prostredí nočného života. Preto hľadáme šikovných sociálnych pracovníkov a pracovníčky, ktorí sa chcú podieľať na zmenách sociálnej politiky mesta priamo v teréne a v kontakte s najzraniteľnejšími komunitami. Pozor! V rámci vyhlásených voľných pozícií obsadzujeme síce viaceré voľné pracovné miesta, ale prihlasujte sa čo najskôr - pohovory sa budú konať priebežne. 

Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov a kandidátky. 


Miesto výkonu práce:

Bratislava

Druh pracovného pomeru:

TPP alebo na dohodu

Termín nástupu:

Dohodou


Obsadzované pozície

1. Sociálny pracovník/sociálna pracovníčka pre karanténne mestečko – na 8 hod. pracovnú dobu, na smeny, zahŕňa aj prácu v noci 

2. Asistent/asistentka sociálnej podpory pre karanténne mestečko - na 8 hod. pracovnú dobu, na smeny, zahŕňa aj prácu v noci 

3. Šofér - asistent pre ľudí bez domova pre karanténne mestečko - zahŕňa aj služby vo večerných hodinách 

4. Sociálny pracovník/sociálna pracovníčka pre mestský terénny tím – štandardná pracovná doba, zahŕňa aj služby vo večerných hodinách 

5. Sociálny pracovník/pracovníčka pre mestský terénny tím v lokalite MČ Bratislava - Vrakuňa - štandardná pracovná doba, môže zahŕňať aj služby v podvečerných hodinách 

Ponúkaný plat

1. Sociálny pracovník/sociálna pracovníčka pre karanténne mestečko – 1 300 Eur 

2. Asistent/asistentka sociálnej podpory pre karanténne mestečko – 1 100 Eur 

3. Šofér - asistent pre ľudí bez domova pre karanténne mestečko -  1 100 Eur 

4. Sociálny pracovník/sociálna pracovníčka pre mestský terénny tím – 1 300 Eur 

5. Sociálny pracovník/pracovníčka pre mestský terénny tím v lokalite MČ Bratislava - Vrakuňa - 1 300 Eur 


Požiadavky

1. Podľa typu pozície – vyštudovaný daný odbor alebo dostatočné skúsenosti z praxe, napríklad zo školy alebo dobrovoľníctva 

2. Bezúhonnosť 

3. Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné, riadiace schopnosti, koncepčné myslenie

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov

1. žiadosť o zaradenie do výberového konania

2. životopis

3. fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania

4. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


V žiadosti je potrebné jasne uviesť, ktorú pozíciu preferujete.  

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi pošlite elektronicky najneskôr do 14. 11. 2020 na michaela.poschova@bratislava.sk.