Zajtra: Polooblačno 12°C

Vianočné trhy 2019

Hlavné mesto dnešným dňom spúšťa výberové konanie na prenájom stánkov počas Vianočných trhov 2019. Po prvýkrát sa záujemcovia môžu prihlásiť elektronicky a svoj sortiment môžu rozšíriť o novinky, ktoré pribudli do konceptu Vianočných trhov. Hlavným kritériom pri posudzovaní ponúkaných tovarov bude jeho kvalita, nie cena za prenájom stánku. Vianočné trhy sa tento roku budú konať od 22. novembra do 22. decembra 2019 v centre mesta.   

Záujemcovia o predaj počas Vianočných trhov 2019 sa oddnes môžu prihlasovať. Po prvýkrát bude prihlasovanie cez elektronickú online prihlášku.

Žiadosti bude po prvýkrát posudzovať a vyberať komisia zostavená z odborníkov z rôznych oblastí. Sortiment bude rozšírený, napr. v gastronomickom sortimente aj o medzinárodné vianočné špeciality a v darčekovom sortimente o starožitnosti či dizajnové výrobky. Ponúkaná cena za prenájom stánku nie je najvyššie hodnotený parameter pri výbere záujemcu. Zároveň sa pripravuje nový management zabezpečenia vianočných trhov elektrickou energiou reflektujúc potreby z minulosti. Posilnený bude hlavný prívod a káblové rozvody.

Hlavnými kritériami pre posudzovanie záujemcov sú kvalitatívne parametre:
 • či je predajca zároveň i producentom ponúkaného tovaru. Uprednostnení budú priami producenti lokálnych produktov, pričom uchádzač o stánok musí hodnoverne preukázať, že je výrobcom ponúkaného sortimentu;
 • či vie predajca preukázať pôvod tovaru aj u medzinárodných importovaných produktov;
 • originalita a kvalita ponúkaného produktu;
 • originalita a kvalita prezentácie zákazníkovi;
 • či má produkt regionálny charakter - pôsobenie uchádzača v regióne odkiaľ pochádza;
 • či je ponúkaný produkt typickou vianočnou špecialitou, ktorá reprezentuje konkrétny región - lokálny ale i medzinárodný;
 • či má uchádzač dôveryhodné referencie z podujatí, ktoré absolvoval v minulosti;
 • či predajca dbá pri svojej prevádzke na dopad na životné prostredie;

Nový koncept vianočných trhov je zameraný na kvalitné, ekologické, bezpečné ale i vizuálne atraktívne gastronomické podujatie so sprievodným kultúrnym programom. V novom prevedení bude aj usporiadanie stánkov a absolútnou novinkou je „zero waste“, čiže snaha predchádzať vzniku odpadu a tiež znižovať množstvo komunálneho odpadu, pričom používať sa budú výlučne vratné poháre a kompostovateľné riady. Prevedenie tradičného neziskového, dobročinného prvku vianočných trhov bude bližšie špecifikované v septembri 2019. 

TERMINÁR
prihlasovanie: do 16.9.2019 17:00
verejné otváranie obálok: 19.9.2019 o 9:30 v č. dverí 107, Primaciálny palác
vyhlásenie výsledkov: najneskôr do 21.10.2019
podpis nájomných zmlúv: 6.-7.11.2019
odovzdávanie stánkov: 20.11.2019

Vyhlásenie výberového konania

 • lokalita
 • podmienky a kritériá
 • účel nájmu
 • úhrada opcie
 • časový priebeh

Tlačová správa