Vianočný Hlavný trh - bezpečnosť

Bezpečnostné opatrenia 

Na bezpečnosť počas Vianočného Hlavného trhu bude dohliadať Mestská polícia Bratislava v  spolupráci so štátnou políciou. Navýšia svoje denné hliadky, ktoré budú v  centre a v  širšom centre mesta počas celého trvania vianočných trhov dohliadať na bezpečnosť návštevníkov a na  poriadok v  uliciach. Spolu so štátnou políciou budú v zmiešaných hliadkach pôsobiť aj príslušníci ozbrojených síl. V prípade núdze polícia návštevníkom odporúča osloviť najbližšieho príslušníka polície alebo volať na číslo 158. 

Hlavné mesto prijalo aj niekoľko protipožiarnych opatrení. Dôležitým opatrením je vytvorenie protipožiarnej asistenčnej hliadky, ktorá bude dohliadať na bezpečnosť počas celého konania Vianočného Hlavného trhu. Okrem toho sú predajcovia stánkov povinní napríklad mať vo svojich stánkoch vhodné druhy funkčných hasiacich prístrojov. Hlavné mesto vykoná aj protipožiarne kontroly všetkých stánkov a pripravilo pre predajcov školenie požiarnej bezpečnosti.