Vianočný Hlavný trh pomáha ľuďom

Vianočný Hlavný trh po prvý raz nadobudol aj dobročinný rozmer, pričom základný leitmotív Vianoc je DOMOV. Domov je totiž to, vďaka čomu prežívame ozajstný vianočný pocit.  Minulý  rok bola pomoc určená rodinám alebo osamelým rodičom s deťmi, ktorí majú problém s bývaním (bývajú v nevyhovujúcich podmienkach, hrozí im život na ulici,  nedokážu hradiť vysoké ceny nájmu alebo sa nedokážu k bývaniu dostať, keďže prenajímatelia si často vyberajú bezdetných nájomcov a “bývajú” v rôznych komerčných ubytovniach). 

 

Slovenská sporiteľňa, ktorá ako partnerom pri zabezpečení platobných terminálov, oslovila mesto aj s možnosťou spolupodieľať sa na rozhodnutí, na aký účel venuje časť z bankového poplatku pri platbe cez terminály.Z  každej platby tak poputoval  1 cent (0,01 eura) na účet pre združenie Návrat, ktoré vyzbieranú sumu v tomto roku použije na stabilizovanie domova pre rodiny s deťmi formou podpory bývania a priebežného sprevádzania rodiny. Rodinám bude takto môcť pomôcť s nájmom, energiami, zariadením bývania či prípadnou rekonštrukciou bývania. Rodina zapojená do projektu bude sprevádzaná odborníkmi z OZ Návrat a dostane potrebnú sociálnu a psychologickú pomoc, aby sa predišlo vážnemu strádaniu detí v týchto rodinách.