Vianočný Hlavný trh pomáha prírode

Novinkou vianočných trhov bola minulý rok „zero waste“, čiže snaha predchádzať vzniku odpadu a  tiež znižovanie množstva komunálneho odpadu, keďže sa budú používať výlučne vratné poháre a kompostovateľné riady. Kompostovateľné riady a  príbory sú vyrobené z  prírodných materiálov (kukuričný škrob, cukrová trstina) a sú určené na jedno použitie. Vianočné nápoje sú tradične podávané vo  vratných/zálohovaných pohároch, ktoré si môžu návštevníci zakúpiť  v stánkoch za finančnú zálohu. Tieto poháre budú môcť návštevníci opakovane využívať, prípadne ich budú môcť vrátiť a  svoju zálohu dostanú späť.

Zero waste 

Triedenie odpadu na Vianočných trhoch: 

  • 3 triediace stanice 
  • každá stanica má 5 zberných 120 l nádob na kompostovateľný odpad, zmesový komunálny odpad, papier, plast a sklo 
  • nádoby zabezpečuje firma OLO, ako aj nakladanie s odpadom. Kompostovateľný odpad je vyvážaný na bioplynky v rámci Slovenska 
  • na každej stanici sú 2 ľudia (brigádnici), ktorí dohliadajú na správnosť triedenia a usmerňujú návštevníkov, ktorý odpad, kam patrí 

Na Vianočnom Hlavnom trhu je povinnosťou predajcu:  

  • používať opakovane použiteľné vratné poháre
  • používať kompostovateľný riad
  • triediť svoj odpad

Päť pravidiel Zero Waste 

Zero Waste je životný štýl  a spôsob fungovania domácností s cieľom minimalizovania odpadu. Zero Waste sa riadi piatimi hlavnými pravidlami. 

REFUSE 

Odmietajme všetko jednorazové. 

Jednorazové plastové tašky, slamky, plastové fľaše, polystyrénové obaly na jedlo, jednorazové plastové príbory. Sú to veci, ktoré sa dajú jednoducho nahradiť opakovane použiteľnými vecami, pri ktorých odpad vôbec nevzniká.    

REDUCE 

Zredukujte množstvo vecí, ktoré používate. 

Koľko vecí nám doma len tak stojí a nepoužívame ich takmer nikdy? Zredukujme našu ekologickú stopu: nenakupujme zbytočné oblečenie, nábytok, drobnosti. Majme iba to, čo naozaj potrebujeme. To, čo potrebujeme občas, si požičajme. 

REUSE 

Používajme čo najviac opakovane použiteľné produkty. 

Vlastnú fľašu na vodu (nie PET fľašu – pri opakovanom napúšťaní sa z nej uvoľňujú mikroplasty), obedár, plátenú tašku, vrecúška na zeleninu a ovocie. Ak už naozaj potrebujeme slamku, tak si kúpme opakovane použiteľnú kovovú alebo sklenenú. 

RECYCLE 

Trieďme odpad, koľko to ide. 

Nielen doma, ale aj v parkoch, na ulici, na verejných podujatiach. Recyklácia je síce ďalší technologický proces, kedy spotrebovávame energiu a vodu, ale aj napriek tomu je triediť dôležité. 

ROT 

Kompostujme. 

Biologicky rozložiteľný odpad tvorí minimálne 45 % našich odpadov, to je skoro polovica nádoby. Ak si doma zavedieme kompostovanie, zistíme, že takmer vôbec nevynášame odpady. Keď túto zložku odkloníte od svojich odpadov, ani vo vašom koši už nemá čo smrdieť – lebo sa tam nič nerozkladá. 

Podrobné info: 

Kompostovateľné riady a príbory sú určené na jedno použitie. Vyrobené sú z prírodných (obnoviteľných) zdrojov, ako je kukuričný škrob alebo cukrová trstina. Niektoré pochádzajú dokonca z obnoviteľných zdrojov a odpadov z poľnohospodárskej výroby. Na konci svojej životnosti by takýto typ obalu mal byť rozložiteľný na biologickú zložku, vodu a CO2. Tento obal sa po vytriedení v priebehu niekoľkých týždňov rozloží na kompost. Obaly sú označené ako "compostable" a certifikované ako ok compost (kompostovateľné v priemyselnej kompostárni) alebo "OK home compost" (rozložiteľné aj v záhradnom kompostéri). Pre takýto typ obalov je v rámci podujatia potrebné zabezpečiť, aby boli vytriedené zvlášť a spracované v zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Niektorí dodávatelia tohto druhu obalov dokážu v rámci svojich služieb nielen dodať obaly, ale zabezpečiť aj ich odvoz a zhodnotenie. Organizátorovi tak uľahčia prácu pri hľadaní vhodného odberateľa týchto obalov. 

Opakovane použiteľné (zálohované) poháre môže návštevník používať opakovane na ten istý nápoj. Pri prvom nákupe nápoja zaplatí zálohu za pohár a po vrátení pohára mu organizátor zálohu vráti späť. V prípade, ak si návštevník ponechá pohár alebo ho počas podujatia stratí, záloha zostáva organizátorovi. Organizátor pri zabezpečení takéhoto druhu obalov musí vytvoriť vratné miesta. Poháre tohto typu sú zabezpečované externou firmou. Podmienky jednotlivých firiem, ktoré zabezpečujú tento druh služby, sú rôzne. Závisia od počtu objednaných pohárov, ktoré organizátor v rámci tejto služby objedná. Zálohovať sa dajú aj poháre na teplé nápoje, tento systém poznáme zo zahraničných vianočných trhov. Poháre tohto typu sú zabezpečované väčšinou zo strany organizátora nákupom a špeciálnou potlačou.