Výberové konania 2019 – predsedovia predstavenstiev / riaditelia

Metropolitný inštitút Bratislavy