Výberové konanie na riaditeľa/ku Galérie mesta Bratislavy