Výberové konanie na riaditeľa/ku príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ)