Výzva na predkladanie projektov na dotáciu podujatia Bratislavské korunovačné dni 2018

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava vyhlasuje výzvu na predloženie projektov s tematikou korunovácií v Bratislave. Vybrané projekty sa stanú súčasťou podujatí Bratislavské korunovačné dni 2018.