Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na trvalo udržateľné hospodárenie so zrážkovou vodou

Hlavné mesto aj v roku 2018 poskytne finančný príspevok na malé projekty udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou. V rokoch 2016 a 2017 sa podporilo spolu 26 žiadostí v celkovej výške viac ako 19 000 eur. Medzi realizovanými opatreniami prevažovali zberné nádoby na zrážkovú vodu a jej opätovné využitie, výmena vodenepriepustných povrchov za priepustné, či zelené strechy.