Vzdelanie a školstvo

Majú deti osôb prichádzajúcich z Ukrajiny nárok na vzdelanie na Slovensku?

Každé dieťa a mladý človek má na základe pridelenej žiadosti o dočasné útočisko právo na vzdelanie, čo znamená, že na Slovensku môžu navštevovať materskú, základnú, strednú alebo vysokú školu.

 

V koho kompetencii je vzdelávanie a starostlivosť o deti predškolského veku?

Služby spojené so vzdelávaním a starostlivosťou o deti predškolského veku spadajú v Bratislave pod kompetencie jednotlivých mestských častí.

 

Koho kontaktovať, ak chcem dieťa umiestniť do materskej alebo základnej školy?

V prípade materských a základných škôl je potrebné kontaktovať priamo Miestny úrad mestskej časti, v ktorej má osoba prichádzajúca z Ukrajiny ubytovanie. Následne je potrebné preveriť aktuálne dostupné kapacity materskej alebo základnej školy v danej mestskej časti a informovať sa o postupe zaradenia dieťaťa do výučby.


Kontakty pre umiestnenie dieťaťa do materskej alebo základnej školy v rámci jednotlivých mestských častí:

Staré Mesto

Kontakt: +421(2)59246111 | +421(2)59246362

https://www.staremesto.sk/sk/ 

Petržalka

Kontakt: +421 2 68 288 500 | + 421-2-68 288 834

Web: https://www.petrzalka.sk/ukrajina/

 

Nové Mesto

Kontakt: ​​02/49 253 602

https://www.banm.sk/

 

Ružinov

Kontakt: skola.ukrajina@ruzinov.sk

Web: https://www.ruzinov.sk/sk/aktuality/view/pomoc-pre-ludi-z-ukrajiny

 

Rača

Kontakt: 02/49 11 24 16

https://www.raca.sk/

 

Karlova Ves

Kontakt: +421 940 637 146

Web: https://www.karlovaves.sk/pomoc-ukrajine/

 

Dúbravka

Kontakt: 02/60101158 | 02/64368931

https://www.dubravka.sk/sk/Miestny-urad/Miestny-urad/pomoc-ukrajine.html

 

Lamač

Kontakt: 02/647 80 065 | 02/647 81 581

https://www.lamac.sk/potrebujem-vybavit/ako-pomoct-ukrajine

 

Vajnory

Kontakt: 02/ 212 95 237

https://www.vajnory.sk/pomoc-pre-ukrajinu

Vrakuňa

Kontakt: +421 (2) 4020 4880 | +421 (2) 4020 4864

Web: https://www.vrakuna.sk/pomoc-ukrajine/

 

Podunajské Biskupice

Kontakt: 02/40207224

Web: https://www.biskupice.sk/pomahame-ukrajine/

 

Devín

Kontakt: +421 2 65730174

 

Devínska Nová Ves

Kontakt: 0260201400

 

Záhorská Bystrica

Kontakt: 02/65 956 110

 

Jarovce

Kontakt: ​​02/63810151

 

Rusovce

Kontakt: + 421-2-68 20 70 11

 

Čunovo

Kontakt: 02 62 850 621

V pravidelne aktualizovanej mape Bratislava pomáha Ukrajine nájdete viac informácií o službách zameraných na starostlivosť o deti v predškolskom, ale aj školskom veku, o jazykových kurzoch a iných voľnočasových aktivitách, ktoré organizujú neziskové organizácie, komunity alebo iné inštitúcie.