Zajtra: Polooblačno 13°C

Životné prostredie

Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ďalšieho ich vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda a organizmy. Z hľadiska funkcie organizmov ho chápeme ako dynamický systém, ktorý človek nevyhnutne používa, ovplyvňuje, ale sa mu tiež prispôsobuje.

Ochrana prírody, separovaný odpad, zberné miesta odpadu, harmonogram zberu – tvoria blok zelených tém a zároveň sú praktickým informačným servisom pre občanov Bratislavy.