Aktivity v sociálnej oblasti

Sekcia sociálnych vecí

Cieľom oddelenia je systematická pomoc ľuďom v ťažkých životných situáciách. Venuje sa najmä seniorom, ľuďom bez domova, ľuďom so zdravotným znevýhodnením, deťom, mladým ľuďom, rodinám v ohrození a sociálne vylúčeným komunitám.

Kontakt

Aktuálne sídli sekcia na Lazaretskej 12, napriek tomu však používa spoločnú poštovú adresu mesta:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Sekcia sociálnych vecí Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Kontaktovať oddelenie môžete aj na Facebooku.
+421 2 59 356 682
zavolať
info@bratislava.sk
napísať