Bývanie a ubytovanie

Projekty v mestskom nájomnom bývaní

Mesto Bratislava v súčasnosti poskytuje rôzne možnosti mestského sociálneho bývania, o ktoré sa môžete uchádzať.

Okrem bežných foriem poskytovania bývania prostredníctvom:

K dispozícii sú aj projekty:

V meste zároveň rozbiehame viaceré nové projekty dostupného bývania zamerané na rozvoj mestského bytového fondu.
Konkrétne Projekt dostupného bývania so sociálnou podporou a Mestskú nájomnú agentúru, ktoré vám priblížime nižšie.

Projekt dostupného bývania so sociálnou podporou

Mesto Bratislava spustilo Projekt dostupného bývania so sociálnou podporou v roku 2020 a momentálne je v pilotnej fáze. Projekt vychádza z princípov prístupu Housing first - bývanie ako prvé. 

Čo je prístup Housing first?

Je prístupom, ktorý ukazuje najlepšie výsledky v riešení bezdomovectva s úspešnosťou nad 90%. Bývanie je v rámci prístupu Housing first vnímané ako ľudské právo a spoločne so sociálnou podporou poskytuje ľuďom v núdzi bezpečný priestor pre zlepšenie ich sociálnej situácie a kvality života.

Mestská nájomná agentúra 

Mesto Bratislava v súčasnosti pripravuje pilotný projekt Mestskej nájomnej agentúry (MNA), cez ktorý by mohlo rozšíriť svoj bytový fond o byty zo súkromného sektoru zverením do správy MNA.
Cieľom mestskej nájomnej agentúry je rozšírenie bytového fondu mesta v spolupráci s prenajímateľmi a zvýšiť tak dostupné bývanie pre rodiny a ľudí v bytovej núdzi.

Kontakt

Sekcia sociálnych vecí Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova
ludiabezdomova@bratislava.sk
napísať