Finančná podpora

Grantový program v sociálnej oblasti Bratislava pre všetkých

Jednou z viacerých možností, ako v rámci Bratislavy získať dotácie na bežnú aj rozvojovú činnosť, je grantový program mesta v sociálnej oblasti Bratislava pre všetkých.
Je určený pre neziskové projekty v oblasti sociálnej pomoci a podpory.
Informácie o aktuálnych výzvach a výsledkoch nájdete nižšie na tejto stránke a na Facebooku Bratislava pre všetkých.
Registrovaní žiadatelia nájdu výzvy aj na stránke na podávanie žiadostí.

Kontakt

Ak ste na tejto stránke nenašli odpovede na všetky vaše otázky, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese.
sekciasocialnychveci@bratislava.sk
napísať